post

انتخاب روانکار مناسب برای قالب

انتخاب روانکار مناسب برای قالب، یکی از مهمترین و موثرترین عوامل در انجام فرآیند فورج موفق محسوب می­شود. وظیفه عمده و اصلی یک روانکار مناسب، افزایش آمار تولید، بهره­وری و نهایتا سودآوری شرکت فورج می­باشد. افزایش حداکثری عمر قالب، جلوگیری از گیرکردن و چسبیدن قطعات به قالب، کاهش قطعات مردودی، کاهش بار اعمالی برروی تجهیزات فورج و پیشگیری از شکست و یا ازکارافتادگی پیش از موعد این تجهیزات تنها بخشی از مزایای استفاده از یک روانکار مناسب به شمار می­آیند.

یک روانکار فورج مناسب حاوی ترکیبات شیمیایی خاص و فرمولاسیون ویژه­ای از این ترکیبات است تا این امکان را بدهد که فرآیند فورج مطابق با پارامترها و در محدوده­های در نظر گرفته شده در صنایع فورج انجام پذیرد.

از بین سه دسته روانکار معمول در صنعت فورج که عبارتند از روانکار گرافیتی پایه روغنی، روانکار گرافیتی پایه آبی و روانکار غیر گرافیتی نوع دوم یعنی روانکار گرافیتی پایه آبی بیش از 70 درصد مصرف را در صنعت به خود اختصاص داده است. این در حالیست که استفاده از روانکارهای گرافیتی پایه روغنی هم رو به کاهش است.

به این دلیل و مهمتر از آن اینکه در صنایع فورج ایران انواع روانکارهای مصرفی با فرمولاسیونی کاملا دلخواه و تجربی و نه بر مبنای پشتوانه علمی و تحقیقی به بازار عرضه می­شوند،  ما برآن شدیم که این روانکار را پس از طی کردن مطالعات و تحقیقات علمی زیاد با کیفیت مشابه انواع خارجی آن تولید و به بازار عرضه کنیم.