تازه ها

معرفی کوتاه محصول

روانکار گرافیت پایه آب حاضر حاوی ذرات بسیار ظریف و خالص گرافیت  با توزیع یکنواخت در یک حامل آبی-معدنی است و برای کاربردهای گوناگون مناسب

ویژگی های محصول

ویژگی های محصول سهولت مخلوط سازی با آب بهره وری بالاتر تولید قابلیت ترکنندگی عالی سایش کمتر ابزار و قالب ها کاهش میزان ضایعات و

روش استفاده از محصول

روش استفاده از محصول روانکار گرافیت پایه آبی طوری طراحی شده که بسیار غلیظ هست و با آب رقیق می شود و بدون بو می باشد. اگرچه براحتی مخلوط